نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

وقتی پیامبر اسلام(ص) گریستند …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “راه روشن” نوشت:

جناب عبد العظیم حسنی از امام محمد تقی سلام الله علیهما نقل میکند که فرمودند: پدرم از پدرانش از امیرالمومنین (ع) نقل کردند که میفرماید روزی با فاطمه سلام الله علیها به حضور رسول اکرم (ص)رسیدیم و آن حضرت را گریان دیدیم.
 گفتم پدرم و مادرم فدای جان شما چه چیز شما را گریان کرده است؟
فرمودند :یا علی شبی که مرا به آسمان بردند،
 چند نفر از زنان امّتم را در عذاب شدید دیدم که گریه ام برای ایشان است.

۱- زنی را دیدم که از موهایش آویخته بود و مغزش در سرش می جوشید
۲- زنی را دیدم که از زبانش آویخته بود و آب جوشان در حلقش می ریختند
۳- زنی را دیدم که از سینه هایش آویخته بودند
۴- زنی را دیدم که گوشت بدن خود را میخورد و آتش در زیرش شعله ور بود
۵- زنی را دیدم که پاهایش به دستهایش بسته بود و مارها و عقربها او را می گزیدند

۶- زنی را دیدم که کر و کور و لال بود و در تابوت آتشین بود و مغزش از بینی بیرون می ریخت و بدنش از ترکها پاره پاره بود
420867_685
– زنی را دیدم که از پاهایش آویخته بودند و داخل تنوری بود

۸- زنی را دیدم که گوشت بدنش را از پس و پیش می بریدند

۹- زنی را دیدم که صورت و دستهایش را می سوزانیدند و روده های خود را می خورد

۱۰- زنی را دیدم که سرش مثل سر خوک بود و بدنش مثل بدن الاغ و هزار هزار گونه عذاب بر او می کردند
۱۱- زنی را دیدم که به صورت سگ بود و آتش در دبرش داخل می کردند و از دهانش بیرون می ریخت و ملائکه بر سر و گردنش گرز آتشین میزدند
 
تا گزارش رسول خدا (ص) بدین جا رسید فاطمه سلام الله علیها عرض کرد یا ابتاه یا حبیباه اکنون از عمل ایشان خبر بده که چه عملی از ایشان سر زده بود که به آن عذابها گرفتار شدند؟
رسول اکرم (ص) جواب دادند:

۱- زنی که از موهایش آویخته شده بود موهای خود را از نامحرم نمی پوشاند

۲- زنی که از زبانش آویخته شده بود شوهرش را آزار می داد
۳- زنی که از سینه هایش آویخته شده بود شوهرش را تمکین نمی داد
۴- زنی که گوشت بدنش را می خورد برای نا محرم زینت و آرایش می کرد

۵-زنی که از پاهایش آویخته بود بدون اذن شوهر از خانه بیرون می رفت
۶- زنی که دستهایش را به پاهایش بسته بودند غسل جنابت نمی کرد و نماز را سبک می شمرد

7- زنی که کور و کر و لال بود فرزندی از زنا به عمل آورده بود به شوهر منسوب کرده بود

۸- زنی که گوشت بدنش را می بریدند خود را به نا محرم نشان می داد تا به او میل و رغبت کنند

۹- زنی که صورت و بدنش را می سوزانیدند بین زن و مرد قوّادی می کرد. (زن و مرد را برای ارتباط نا مشروع به هم معرفی و آشنا می کرد)

۱۰- زنی که سرش خوک و بدنش خر بود سخن چین و دروغگو بود

۱۱- و زنی که به صورت سگ بود  و از دبرش آتش  می ریختند و از دهانش بیرون می آمد زن خواننده بود
سپس رسول خدا (ص) افزودند وای به حال زنی که شوهرش را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که در غیر معصیت شوهرش را راضی کند.
(حیات القلوب جلد ۲ ص ۱۸۱)
انتهای پیام