مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عیدتان مبارک باد …

نوبت شما به نقل از وبلاگ (عقیق): میلاد با سعادت عقل کل -مظهر عشق الهی -سراج المنیر -نور اول -قطب عالم امکان-اسوه حسنه -مظهر اسم اعظم – ختم پیامبران -شافع بزرگ قیامت -رحمه العالمین -اول و آخر -ظاهر و باطن- حضرت عشق علیه السلام مبارک باد    .
28858853378530768611

میلاد با سعادت عقل کل -مظهر عشق الهی -سراج المنیر -نور اول -قطب عالم امکان-اسوه حسنه -مظهر اسم اعظم – ختم پیامبران -شافع بزرگ قیامت -رحمه العالمین -اول و آخر -ظاهر و باطن- حضرت عشق علیه السلام مبارک باد    .