نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اس ام اس ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)

نوبت شما به نقل زاوبلاگ (تندیس صبر): ز یمن مقدم رسول خاتم… معطر آمده محیط عالم…  مولد صادق آل محمد… مقارن گشت با میلاد احمد…  میلاد نبی اعظم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد
veladat

ز یمن مقدم رسول خاتم

معطر آمده محیط عالم

مولد صادق آل محمد

مقارن گشت با میلاد احمد

میلاد نبی اعظم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد

.

.

.

دو نهال بارور در باغ دین روئیده شد / یاسهاى آسمانى در زمین روئیده شد

نخل حق در سرزمین مشرکین روئیده شد / لاله در باغ دل اهل یقین روئیده شد . . ..

.

.

.

عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع / عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سرمستى دلهاى شیدا آمده / مصطفى با حضرت صادق به دنیا آمده . . .

ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) بر شما مبارک

.

.

.

به هفدهم ربیع دو ماه تابان / ز تارک سپهر دین و ایمان

براى دادن پیام جانان / دمیده با سراج لطف یزدان . . .

.