فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

این عکس خیلی ها را خجالت زده می کند !

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: بار الها از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم واز سوی دیگر باید شهید شویم تا آینده بماند.

هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود و هم باید شهید شویم تا فردا بماند. عجب دردی است چه میشد که

امروز شهید میشدیم و فردا زنده و دوباره شهید میشدیم. «شهيد مهدي رجب بيگي»

تو سرخ و سپید میشوی میدانم

سیبی که رسیده میشوی میدانم

انگار که بو برده ای از باغ بهشت

آخر تو شهید میشوی میدانم (انشاءا…) شادی روح  شهدا صلوات

69842487059480852370