سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بدون شرح

نوبت شما به نقل از وبلاگ (ایران زیبا): دیگه هیچ شرحی نداره…. این تصویر خودش با آدم حرف میزنه.
star_tarannomenoor.ir

دیگه هیچ شرحی نداره….

این تصویر خودش با آدم حرف میزنه.
بستگی داره کدوم وری باشی….
درست که دقت کنی می بینی بینشون یه سیم خاردار هم کشیدیم!…
دیگه یا علی……
کدوم وری هستی؟؟؟!