فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مبانی جنگ نرم از دیدگاه پیر عشق

نوبت شما به نقل از وبلاگ “منتظر شهادت” نوشت: افسر جنگ نرم با پیروی از جناب عمّار در روشنگری افکار عمومی از هر فرصتی  برای آگاه سازی جامعه و حتّی پیاده نظام دشمن استفاده کرده و با منطق روشن مواضع خود را با آرامش تبیین می کند.

sicxp5q_535

انتهای پیام