نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کیمیا گران عبث

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “  باغ باران ) اشعار رضا پارسی پور دامغانی) ” نوشت:

گرگید و از گله فقط شیر می خورید

گرگید و از گله فقط شیر می خورید

مردم گرسنه اند ، شما سیر می خورید

 

چیزی نمانده است به سر روزگارتان

ای کرکسان پیر که انجیر می خورید

 

آن می که ریختید به خون پیمبران

ما خورده ایم از چه شما دیر می خورید

 

عمریست عمر خلق به بازی گرفته اید

خوابید و خوش به بازی تقدیر می خورید

 

ما را به نان خشک ز سر وا نموده اید

خود در مدینه میوه ی ازمیر می خورید

 

ای کیمیاگران عبث گفتتان ” رضا “

گنداب دوزخ است خوش اکسیر می خورید  !!

 

رضا پارسی پور

**************