نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حرف از عطش مزن که آبت نمی دهند…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: این گونه آه مکش جوابت نمی دهند … حرف از عطش مزن که آبت نمی دهند

یا جواد الائمه

این گونه آه مکش جوابت نمی دهند

حرف از عطش مزن که آبت نمی دهند

در بین هلهله ها ای عزیز من

پاسخ به درد و پیچ و تابت نمی دهند

چشم انتظار لطف کنیزان خود مباش

 مرهم برای قلب کبابت نمی دهند

دنیا نه جای توست، به عرش خدا برو

آن جا ملائکه عذابت نمی دهند

وقتی کبوتران خدا سایه گسترند

هرگز به دست آفتابت نمی دهند

می خواستند مثل حسین خون جگر شوی

پایان اگر به التهابت نمی دهند

یک روز هم حسین صدا زد که اصغرم

حرف از عطش مزن که آبت نمی دهند…

انتهای پیام