نشانه ایمان

نوبت شما به نقل از وبلاگ“جــــانـــ ـ ـم فــــــــدای رهـــ ــ ــ ـــبـــ ــــرم” نوشت: از کجا بفهمم به آخرت ایمان دارم یا نه؟! ببین اگه قرار باشه دعا و نماز بخونی بیشتر حال و...