ویژه نامه 9 دی؛گروه ویژه امنیت ملی

نوبت شما به نقل از ” پایگاه اطلاع رسانی گروه ویژه امنیت ملی ” نوشت: به مناسبت فرارسیدن حماسه 9 دی، گروه ویژه امنیت ملی، ویژه نامه ای را با این عنوان منتشر کرده است.