برچسب: پارادایس

0

باران ببار …

 نوبت شما به نقل از ” پارادایس ” نوشت: غصه می سوزد مرا ، باران ببار کوچه می خواند تو را ، باران ببار

1

حجاب…

نوبت شما به نقل از ” پارادایس ” نوشت: خانوووووووم… شــماره بدم؟ خانوم خوشــــــگله! برسونمت؟