چرا امام(عج) غايب است؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” منتظران منتقم ” نوشت: پيش از پرداختن به اسباب و علل غيبت امام مهدى(عج) بايد توجه داشت كه از روايات استفاده مى شود كه علت و فلسفه واقعى...