مواظب خودتان باشید!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “روی خاکهای کربلای ایران” نوشت: در این وانفسای دنیا مواظب خودتان باشید و در خط ولایت فقیه؛نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقب تر حرکت کنید.