سفیر فرهنگی؟؟؟؟؟؟؟

نوبت شما به نقل از ” جوان ولایتی ” نوشت : بنده به شخصه ترجیح می دم افطارمو با اذان مرحوم موذن زاده باز کنم تا ربنای شجریان