برچسب: سروقامتان دامغان

۰

جدول تجهیزات گردان

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت:سردار مجتبی شهمیری به سئوال اینجانب چنین پاسخ داد.

۰

آسودگی خطاست

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: هر صبح پر تپش ، فریاد بی صداست.

۰

سروقامتی دیگر

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: حسین امیری وقتی پانزده ساله بود با دستکاری فتوکپی شناسنامه در سال ۱۳۶۰ به جبهه رفت.

۰

گزینه ها

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: تهران ؛ ساعت حدود ۱۰ صبح ، حوالی دانشگاه شریف…

۰

لنگه کفش بسیجی

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: این احمد[۱] هم اعجوبه­ای بود. دنبال لنگ کفش بچه­هایش می­گشت.  می­گفت:« نجف­آباد همه خانواده­ها عزادارند!

۱

سگ عمو

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: من هم فرصت پیدا کردم ۹ ساعت گم شوم. رفتم  ۱۰ دقیقه بخوابم، ۹ ساعت خوابیدم. صِدایم کردند:« از قرارگاه بهت می­گویند بیا.»

۰

هفت سین

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: توفیق داشتم چند سالی عید را در جبهه بودم.

۰

خاک روی پوتین!

نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت:  یک روز صبح همه با آرپیجی، کلاشنیکف، تیربار و تجهیزات برای صبحگاه و ورزش آماده شده بودیم