بزرگترین عملیات سایبری علیه مدلینگ اینترنتی کشور در مازندران

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران ” نوشت: بزرگترین عملیات سایبری علیه مدلینگ اینترنتی در کشور با عنوان «قاب سیاه» در مازندران کلید خورد.