سفیدی ساپورت،سیاهی چادر !

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” استیضاح ” نوشت: یک صفحه سفید گذاشت جلوی دختر و گفتː بنویس! هر چه می خواهی بنویس! هی بنویس و پاک کن …