رژیم صهیونیستی محكوم به زوال است

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” قرارگاه عمارها “ نوشت: