نامه ای به امام خامنه ای

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:  آقا را از هر طرف بخوانی آقاست فرزند شهید که باشی، جور دیگری به «خامنه ای»، می گویی «آقا»