دشمنان خارجی‌ قادر به متوقف کردن سپاه نیستند

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران ” نوشت: وزارت دفاع در بیانیه‌ای تاکید کرد: سپاه از آنچنان آب‌دیدگی و تجربه گرانسنگی برخوردار است که‌ سیاست‌بازان و قدرت‌طلبان داخلی و‌...