رهبری را قبول ندارم چون جلوی این همه فساد و گرانی را نمیگیرد!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بزم حضور ” نوشت: رهبری رو قبول ندارم چون جلوی این همه فساد و گرانی رو نمیگیره!سوال من اینه که چرا این همه فساد و گرانی و… تو جامعه...