آقايان و خانم‌های تدبير و اميد! بساط فيس‌بوك بازی را جمع كنيد!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بسیجی ” نوشت: انتشار مطلب تند و خارج از عرف بر روي صفحه منتسب به سخنگوي وزارت خارجه در فيس‌بوك بار ديگر ثابت كرد كه تنزل بحث ديپلماسي...