دستی را که نمیتوان شکست باید بوسید

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” سیاست روز ” نوشت: شاید از این به بعد باید اصولگرایی را به اصولگرای اصیل و ناخالص تقسیم کنیم و به قول آقای جلیلی که به کاندیدایی سازش...