بگویید اکبر هاشمی، بخوانید مهدی هاشمی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران ” نوشت: ۸۰ سالگی هاشمی به شکلی ملموس بر میزان حرف‌شنوی وی از اعضای خانواده بویژه مثلث «عفت مرعشی، مهدی و فائزه هاشمی» می‌افزاید.