بر چنین مسلمانی صلوات!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بیسیم چی ولایت” نوشت: