تدارک رسانه های دشمن برای انتخابات 92

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” رزمنده مجازی ” نوشت: امام خامنه ای(روحی فداه): در طول این سالها، قبل از هنگام انتخابات، تبلیغات دشمن علیه انتخابات شروع شده؛ یعنى قبل از آنکه مسئولین ما...