خون های زیادی برای پایمال کردن باقی مانده است!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:سال پیش شیرمردانی بوده اند که تا آخرین قطره ی خون خود را فدایی این مرز و بوم کرده اند.خاک اینجا از خون شهدا سیراب است خون...