توسل به امام زمان (عج) در تفحص

نوبت شما به نقل از وبلاگ “روی خاکهای کربلای ایران” نوشت:هر روز از میدان های وسیع مین، سیم خاردار ها و تله های انفجاری می گذشتیم. اما هر روز ناامیدتر می شدیم. مین های منطقه،...