آن سوی خط

نوبت شما به نقل از وبلاگ “روی خاکهای کربلای ایران” نوشت:بی سیم چی های سرخه ای زبانزد بودند.به خاطر زبانشان که دشمن از آن سر در نمی آورد.نیمه شب بود.کمک بی سیم چی گروهان بودم.دیدم...