انتخاب درست، یعنی …

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” حماسه های پایداری ” نوشت: انتخاب درست، یعنی … نقد دقیق آراء و نظرات نامزدها بدور از هرگونه جانبداری و یا دشمنی حزبی. یعنی نادیده گرفتن شعارهای خوش...