آیا رایانامه ملی حفره امنیتی دارد؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” گروه ویژه امنیت ملی ” نوشت: قبل از پذیرش و استفاده از پست الکترونیک ملی باید دید که تا چه حد اهداف مطرح شده در این محصول محقق...