حجاب …

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” چفیه ” نوشت: خواهرم، حجاب تو از مشت گره کرده ما بر دهان دشمن کوبنده تر است. با ذکر مادرمان زهرا(س) چادرت را برسرت نگه دار.