عادل یا ظالم

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” خاکریز 18 ” نوشت : زنى به حضور حضرت داوود (ع) آمد و گفت: اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟