برچسب: حجاب

۱

بانو…حجابت

نوبت شما به نقل از وبلاگ” قرارگاه سایبری تخریب چی مجازی ” نوشت:  بانو …حجابت    کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش! راستی تو که در بازار جلوه فروشی می کنی هیچ می دانی صاحب...

۰

«خانم بدحجاب»

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بسیجی ” نوشت: خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهاى فرهنگى – هنرى بروید و پذیراى جوانها باشید.

۰

آنها چفیه داشتند من چادر دارم!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت: آنها چفیه داشتند…… من چادر دارم آنان چفیه را خیس می کردند تا نَفَس هایشان آلوده ی شیمیایی نشود…من چادر می پوشم تا از نفَس های آلوده...

۴

تقابل

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت: فرض کن اینها عادت کرده اند به این پارچه ی سیاه در این گرما…. فرض کن گرمشان نمیشود… فرض کن تو روشنفکری و اینها امل….

۰

حجاب …

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” چفیه ” نوشت: خواهرم، حجاب تو از مشت گره کرده ما بر دهان دشمن کوبنده تر است. با ذکر مادرمان زهرا(س) چادرت را برسرت نگه دار.