برچسب: حجاب وعفاف

0

به کجا چنین شتابان؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه عمارها” نوشت:دوستی از فرنگ برگشته بود ایران. بعد از یکی دو روز رفت تو خیابونای شهر گشتی بزنه و تجدید خاطره کنه. اما یه چیز به شدت اون...