نکوهش حب ریاست از دیدگاه پیشوایان اسلام

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” غروب شلمچه ” نوشت: بدیهی است ریاست بر یک جمعیت آسان به دست نمی آید چه بسا در راه تحصیل آن باید سختی ها و تلاش ها و...