دوقطبی ناخواسته در انتخابات

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” جوانی؛در دست ساخت ” نوشت: دوست ندارم انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را دو قطبی بدانم؛ همان دو قطبی سازش و تسلیم – مقاومت و ایستادگی! چون لااقل از تأیید صلاحیت شدگان...