تحلیل یامین پور درباره دکتر جلیلی

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” رزمنده مجازی ” نوشت: لذتی که در سکوت هست در پروپاگاندا نیست! جلیلی ضد تبلیغ است، کم حرف است، اگر کلمه های «تهدید»، «فرصت» و «سازوکار» را ازش...