حواسمان به لبخند گل باشد…

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” جــــانـــ ـ ـم فــــــــدای رهـــ ــ ــ ـــبـــ ــــرم ” نوشت: اخیرا زیاد شنیدم این جمله رو: انتخابات همش الکیه ! فردی که قراره رئیس جمهور بشه از...