بین دنیا و بهشت (شهید محمدتقی طاهر زاده)

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شهید علی اصغر کلامی” نوشت:عکس دیدار و حضور مقام معظم رهبری در چهاردهمین سال بی‌هوشی محمدتقی طاهرزاده بر بالینش(سال 1380 شهر اصفهان)