ضبط تمام مکالمات بشر توسط دارپا

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران ” نوشت: محققین دارپا اخیرا بر روی پروژه‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند که سعی دارد تمامی مکالمات را ضبط کرده، تبدیل به متن نموده...