زندگی نامه شهید تقی مداح

نوبت شما به نقل از لاله های زهرایی: تقی مداح فرزند عباسعلی در بیست و یکمین روز مرداد هزار و سیصد و چهل و سه در سمنان به دنیا آمد. سه برادر و دو خواهر...