آلودگی هوا

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” سلسبیل ” نوشت: بصیرت یعنی امروز بفهمیم که آلودگی هوا عذاب است نه یک اتفاق طبیعی…