ارزش این تسبیحات نزد امام صادق (ع) از هزار رکعت نماز مستحبی بالاتر است!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه عمارها” نوشت: