آیا سپاه پاسداران در نتیجه ی انتخابات تأثیر گذار است؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:مدتی است شبکه های ماهواره ای و بعضی ازین پارازیت‌های سیاسی برای بعضی از مردم سطحی نگر و ساده باور جوی رو ایجاد کردند مبنی بر اینکه...