به عشق رهبرم سیدعلی

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” به سوی ظهور ” نوشت: