ثواب نوشتن صلوات

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بیاد شهیدعلی اصغرکلامی” نوشت:اصلاً ساده نیست که بتوانیم صبح و شام، در بیداری و خواب و به طور کلی در تمامی لحظات به استغفار بپردازیم. امــــا… رسیدن به آمرزش...