سینما و آخرالزمان_بلای آخرالزمان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:لاهای آخرالزمانی به شکل های گوناگون گاهی برگرفته از تورات یا انجیل و گاهی نیز ساخته ای از تخیلات سازندگان فیلم ها هستند.بلاهای آخرالزمانی در فیلم ها...