چرا فائزه هاشمی باید رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شود؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” قرارگاه بصیرت “ نوشت: به دلیل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران. به دلیل فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. به دلیل همکاری با فتنه گران 88....