بعضی ها خودشان رو از امیر المومنین حزب اللهی تر میدانند….

نوبت شما به نقل وبلاگ “قرارگاه مرصاد” نوشت:من در اتاق یک رئیسی رفتم، کار داشتم. تا در را باز کردم دیدم یک دختری حالا یا دختر یا خانم، خیلی خوشگل است. تا در را باز...